Friday, May 23, 2014

Avvisa Monsanto i Stockholm och Göteborg - 24 maj 2014

Stockholm Karta
VI DEMONSTRERAR FÖR:

*ATT MED KONSUMENTMAKT BEGÄRA EKOLOGISK & NÄRPRODUCERAD MAT

 *OBEROENDE FORSKNING PÅ GMO-LIVSMEDELNS LÅNGSIKTIGA HÄSLOEFFEKTER

 *BÖNDERS RÄTT TILL SKYDDSLAGSTIFTNING, ATT SPARA & BYTA FRÖER...

 *PERMANENT FÖRBUD AV MONSANTO PRODUKTER, FÖR ETT HÅLLBART JORDBRUK.
 

Vi byter fröer för att bidra till ökad biologisk mångfald vilket är grunden för ett hälsosamt ekosystem, en frisk planet samt friska människor. Dessutom vill vi värna om rätten att helt fritt kunna distribuera, odla samt skörda ekologiska utsäden.

Vi anser att en statlig kontroll av den naturliga mångfalden av fröer och växter (oavsett om det gäller för hobbyodlare eller företag) är ett allvarligt steg mot ett kontrollsamhälle som vi inte vill leva i.


Göteborg Karta
 
 

1 comment:

Magnus said...

I'm happy to see that there actually is forces in Sweden that are aware and want to demonstrate to hear this - good news!