Thursday, February 20, 2020

Älska och bli älskad ‒ Ett Citat av M.N. Hopkins


Älska och bli älskad. Ge och få. Acceptera andra och accepteras av andra. Låt lugn och balans vara din guide. Visa en bättre väg genom dina handlingar. Lev i tro och tron kommer att leva i ditt hjärta. 

©  M.N. Hopkins    

No comments: